covid19-protocol


Suzannes Inspiratie mag haar atelierdeuren open laten staan en bied je graag een liefdevolle en veilige plek om tot rust te komen met fijne creatieve opdrachten, stof tot nadenken en nieuwe inspiratie in deze bijzondere tijd. 


Website Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Op bovenstaande site te lezen (12/01/2021):

Uitzondering op groepsvorming:
- De beoefening van cultuureducatie. 
- Personen tot en met 17 jaar mogen deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten, zowel binnen als buiten.

en

- De meeste locaties binnen zijn op dit moment gesloten.
Voor de locaties die nog wél open zijn geldt het volgende:

  • In ruimtes binnen waar mensen vooral op één plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in het buurthuis, heeft iedereen een vaste zitplaats (placeren), zonder roulatie...
  • Binnen mogen maximaal 30 personen in 1 ruimte aanwezig zijn, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden...


Protocol sector cultuureducatie
https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/cultuureducatie/
Via deze link vind je het protocol voor de Cultuureducatie en participatie sector met richtlijnen over welke maatregelen er moeten worden getroffen bij het geven van groepslessen vanaf 3 deelnemers. 

 


Cultuureducatie: muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor je leert om creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden te vinden. https://www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl/over-cmk/


Verkoudheidsklachten
Bij verkoudheidsklachten; hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, snotteren, lichte hoest, verhoging, benauwdheids-klachten meld je je af en doe je (of je kind) de workshop op een later moment, op een plek waar iemand anders verhinderd is.

Luchtkwaliteit & ventilatie
Er staat een luchtreiniger met hepa-filter aan (Winix Zero) en ook een luchtbevochtiger. Het luik naar de zolder (open dakpanconstructie) staat open.
https://winixeurope.eu/nl/luchtreinigers/luchtreiniger-winix-zero/

CO2
In de maand oktober heb ik gedurende alle workshops de luchtkwaliteit in het atelier gemeten met een SenseAir CO2-meter. De ventilatiewaardes (ppm) zijn 'zeer goed'! Bij verschillende workshops heb ik de ppm waardes samen met de cursisten bijgehouden en genoteerd. Je kunt deze inzien.

Ophalen kinderen
Ouders wachten liefst even in de auto of de tuin. Ik draag er zorg voor dat de kinderen op tijd klaar kunnen zijn, toch lukt dit niet altijd voor iedereen. Mocht je kind iets langer nodig hebben, dan komt hij/zij vragen of daar tijd voor is. 

Volwassenen
Volwassenen zitten op 1.5 meter afstand van elkaar. Ieder heeft een vast plekje aan tafel. Vanaf oktober kunnen tijdelijk 4 volwassenen per groep meedoen. Bij binnenkomst graag in de keuken je handen wassen met zeep. Er zijn papieren doekjes aanwezig.

Extra hygiëne en toiletbezoek
Voordat de workshop begint heb ik de tafels, stoelen, wc en dergelijke gereinigd. Op het toilet staat desinfecterende handgel en er liggen papieren doekjes..